Zrealizowane inwestycje

Wybierz kategorię

Outlet Białystok

Inwestycja w trakcie realizacji

Nawierzchnie drogowe 18 000 m2

Podbudowa pod halę 15 000 m2

PROBET wykonuje:  prace ziemne, pełne uzbrojenie terenu, roboty drogowe, podbudowę pod halę, zbiornik retencyjny, separatory, tereny zielone