projekt ue


Nazwa Beneficjenta: PROBET Firma Drogowa – Joanna Agnieszka Choćko

Tytuł projektu: Audyt i strategia wzornicza szansą na rozwój firmy PROBET

 

Celem głównym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz poprzez wzrost wykorzystania

wzornictwa w działalności firmy Wnioskodawcy

 

Realizacji projektu zapewni w efekcie wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy.

 

Wartość ogółem projektu: 115 620,00 zł,

Wydatki kwalifikowane: 94 000,00 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

79 900,00 zł