O Firmie


Przedsiębiorstwo PROBET działa nieprzerwanie na rynku od 1996 roku. Podstawowym profilem działalności Firmy jest budownictwo drogowe. W szczególności: kompleksowa budowa, przebudowa oraz remonty dróg, ulic, parkingów i placów, sieci sanitarne, kanalizacyjne, ciepłownicze, zbiorniki retencyjne – sprzedaż kostki brukowej, płytek tarasowych, obrzeży, palisad, gazonów, odwodnień, akcesoriów tj. chemia do kosmetyki kostki brukowej. Specjalizacją firmy są wszelkie usługi związane z robotami ziemnymi: budowa nietypowych fundamentów np. pod transformatory wysokiego i średniego napięcia, słupy wysokiego napięcia, etc, oraz profesjonalne przesadzanie dużych drzew. Przedsiębiorstwo posiada doświadczoną kadrę pracowników oraz bardzo duży park maszynowy oparty o najnowsze rozwiązania technologiczne stosowane na świecie takie jak np. maszyny budowlane sterowane za pomocą tachimetru (spycharka, równiarka), zestaw do stabilizacji gruntu, rozściełacze podłażą, walce. Posiadamy również własne laboratorium do analiz struktury utwardzeń.

Zakres świadczonych usług obejmuje:

  • Kompleksowa budowa, przebudowa oraz remonty dróg, ulic, parkingów i placów. Zadania w tym zakresie są realizowane z zastosowaniem najnowszych rozwiązań, odpowiadających potrzebom zamawiającego, między innymi w technologii:

o   mechanicznej stabilizacją gruntu jako podbudowy utwardzanie nawierzchni

o   utwardzeń z nawierzchni bitumicznej, z dodatkami poprawiającymi własności użytkowe

o   utwardzeń z nawierzchni betonowych o podwyższonej nośności i trwałości

  • Budowa sieci sanitarne, kanalizacyjne, ciepłownicze,  zbiorniki retencyjne
  • Specjalistyczne przesadzenie dużych drzew, nawadnianie i pielęgnacja
  • Wszelkich usługach związanych z specjalistycznymi robotami ziemnymi
    Budowie nietypowych fundamentów np. pod transformatory wysokiego i średniego napięcia, słupy wysokiego napięcia, etc
  • Odśnieżaniu dróg oraz wywozie śniegu, odśnieżanie na wysokości, odśnieżanie dachów, usuwanie nawisów śnieżnych, lodowych
  • Sprzedaż kostki brukowej, płytek tarasowych, obrzeży, palisad, gazonów, odwodnień, akcesoriów tj. chemia do kosmetyki kostki brukowej

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy pod adresem: zapytanie@probet.com.pl