Programy unijne


Wzrost konkurencyjności firmy PROBET poprzez wdrożenie na rynek innowacji produktowej: betonowych prefabrykowanych segmentów modułowych

Celem głównym projektu będzie podniesienie pozycji konkurencyjnej firmy na rynku poprzez wdrożenie nowej technologii i wprowadzenie nowego produktu na rynek...

Audyt i strategia wzornicza szansą na rozwój firmy PROBET

Celem głównym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz poprzez...

Wzmocnienie konkurencyjności firmy PROBET poprzez wprowadzenie nowych usług z zakresu budowy dróg betonowych

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy PROBET poprzez wprowadzenie nowych usług z zakresu budowy dróg betonowych będzie sprowadzał się do...